אלמוג הסעים בע"מ - לוגו
 
 
 
 
 
 
 
072-3232815
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

הסמכות ואישורים

 
רישיון להפעלת משרד להסעות מיוחדות באוטובוסים
 
 
 
 
 
תקן 9301
 
 
תקן 9301 - English